Korvförsäljning

Utmanarna säljer nu korv för att bl.a samla ihop pengar till nästa års världsjamboree. Du kan stötta genom att gå in på: http://www.korvladan.se/korvlådor-40152059 och kolla vad du vill ha. meddela sedan namn, adress och beställning till scoutpatrik1@gmail.com   Tack för din Läs mer »