Yggdrasil 12-14 år

yggdrasilYggdrasil är Burlövs Scoutkårs avdelning för äventyrarscouter (född år 2001 – 2003). Avdelningsmöten hålls på onsdagar kl. 18:30 – 20:30. Förutom veckomötena deltar avdelningen på olika arrangemang och aktiviteter, såsom hajker och övernattningar.

Avdelningen har tagit namn efter Världsträdet i den fornnordiska mytologin – den eviga asken med tre stora rötter. Namnet betyder faktiskt ”Yggs häst” och Ygg är ett annat namn för Oden. Enligt mytologin hängde asaguden sig själv i Världsträdet (red det som häst?) och stack sitt eget spjut genom kroppen. Under nio dygn hängde han där i trädet, offrad åt sig själv, och vann då kunskapen om de hemliga runorna och sejden (trolldomskonsten).

Världsträdet kopplar enligt Eddan ihop de nio världarna som bebos av olika folkslag. Dessa folkslag har givit namn åt avdelningens patruller. Just nu består avdelningen av Asarna och Vanerna.

Kontakta oss på yggdrasil@burlovsscoutkar.se.

 

FullSizeRender

Christina Alvarsson

Ledamot, Ledare Äventyrarscout
E-post:

Ingår i styrelsen. Ledare på avdelningen Yggdrasil.

Foto saknas

Christoffer Johnsson

Ledare Äventyrarscout
E-post:

Ledare på avdelningen Yggdrasil.

jonassandberg

Jonas Sandberg

Sekreterare, Kårregistrerare, Ledare Äventyrarscout
E-post: registrerare@burlovsscoutkar.se
Telefon:
070-995 05 22

Håller koll på kårens protokoll och information. Sköter om medlemsregistret så att alla medlemmar är försäkrade och att medlemsavgiften kommer in.

pontusniklasson

Pontus Niklasson

Ledamot, Ledare Äventyrarscout
E-post:

Ingår i styrelsen.