Asarna

asarna_marke
I prövningstider vet vi råd;
Snar till mod och hjältedåd.
Vakar, följer tidens gång.

Lyss till Gjallarhornets sång.

ASARNA


Asarna
 är en av avdelningen Yggdrasils patruller. Namnet är taget från ett av den fornnordiska mytologins folkslag – asagudarna. Asarna och asynjorna lever i Asgård som är avskild från människornas värld Midgård. Kända asagudar är Oden, Tor, Frigg och Idun.