Avdelningar

Alla våra avdelningar jobbar för att göra våra scouterna självständiga. Genom att tro på våra scouters förutsättningar och utmana dem på deras nivå. Med rätt bladning av uppmuntran, glädje och äventyr skapar vi en gemenskap för alla.

Stjärnorna

Det året du fyller 8 år får du börja på våran spåraravdelning.

På spårarna börjar man lära sig grunderna i scouting. Vi lära oss gemensamt med varandra andra.

Spårarna träffas varannan vecka på måndagar

Nyfiken på vår avdelning
Kontakta oss : nomaderna@burlovsscoutkar.se

Nomaderna

När du går i årskurs 4 och 5 går man på upptäckarna.

Här fortsätter vi att lära oss nyttiga saker att kunna ute i naturen. Du får lära dig hur man gör upp en eld, handskas med yxa, såg och kniv, ta hand om en kompis som är dålig, hitta med en karta och så vidare. På Upptäckarscout börjar vi jobba mer i små grupper, patrullerna, där samarbete är viktigt för att alla ska ha det så kul och lära så mycket som möjligt.

Upptäckarna träffas en gång i veckan på måndagskvällar

Nyfiken på vår avdelning
Kontakta oss :
nomaderna@burlovscoutkar.se

Yggdrasil

När du går i årskurserna 6, 7 och 8 går man på äventyrarna.

På Äventyrarscout är den egna patrullen mycket viktig. Tillsammans får patrullen ansvar för att planera sina egna möten och sankt George för hela kåren, alltid med ledarnas hjälp förstås. På Äventyrarscout har du chans att lära dig allt man behöver kunna för att vara ute i naturen på ett både säkert och äventyrligt sätt. På Äventyrarscout pratar vi också om vad det är att vara en bra kompis eftersom det är en mycket viktig del av att vara scout.

Äventyrarna har möte på tisdagskvällar

Nyfiken på vår avdelning
Kontakta oss :
yggdrasil@burlovscoutkar.se

Zzzengångarna

Från årskurs 9 till och med 18 års ålder är man Utmanarscout.

Utmanarscouterna har helt och hållet ansvaret för sitt eget program, men erfarna ledare finns med för att se till att det blir så bra som möjligt. Eftersom utmanargrupperna, utmanarlagen, kan ha väldigt olika intressen kan verksamheten också se mycket olika ut. De utmanare som föredrar att gå mycket på fest med andra utmanare kan göra det, de utmanare som vill vistas mycket i fjällvärlden kan göra det. Möjligheterna är nästan obegränsade.

Nyfiken på vår avdelning
Kontakta oss :
scoutpatrik1@gmail.com